Tentang

17 May 2011

Segala puji bagi Allah yang maha Esa lagi perkasa yang mengatur hidup dan kehidupan manusia dan mahluk-Nya yang lain.Semoga rahmat dan sejahtera Allah yang tetap dilimpahkan atas junjungan kita Nabi Besar Muhammad SAW,dan semua para Nabi dan rasul serta keluarga dan para sahabat juga orang-orang saleh.

Saudaraku yang mau berjuang mengendalikan hawa nafsu dan berjuang mengadakan pendekatan kemaha Ilahi (Al Quran) marilah kita sama-sama berjuang satu tekad yang bulat tanpa kompromi untuk menegakan panji-panji kebenaran dipermukaan bumi ini.

Bagi para pengunjung blog ini yang masih berada diluar ketidak tahuan mengenai yang behubungan dengan Tauhid dan Tasawuf,Insya Allah dengan artikel saya ini bisa membawa anda mengenal lebih jauh lagi tentang Tauhid dan Tasawuf sehingga anda tidak gampang terpengaruh oleh kebudayaan atau kepercayaan-kepercayaan yang menjurus kesesatan.

Ilmu ketauhidan adalah ilmu dimana para salik mencari Tuhannya,untuk mencapainya haruslah melaluli tahap - tahap,yakni:

  1. Syareat
  2. tarekat
  3. hakekat
  4. ma’rifat
  5. mari’fatullah

Untuk mencapai satu Maqam ke Maqam yang lain haruslah ada penuntun yang membawanya atau sering kita sebut Mursyid atau Syekh guru yang tahu dan mengerti akan pembahasan itu.Kata “TAHU”disini adalah mengenal sebenar-benarnya dan mempunyai dasar hadist dan Al Quran serta mempunyai Rekomendasi dari pihak-pihak yang berwenang juga mempunyai Silsilah atau sering dikatakan izasah sehingga ajaran tersebut bisa diakui dan diterima masyarakat.


TAGS


-

Author

Follow Me

Search

Recent Post